محصولات

آذرام

آذرام، دیواره آتش برنامه های کاربردی تحت وب است که با قرارگیری بر سر راه ارتباطات مابین کاربر و برنامه کاربردی تحت وب و بررسی داده های ردوبدل شده از طریق پروتکل HTTP/S مانع ارسال درخواست های مخرب از طریق مهاجمین و یا بات های تحت شبکه به سمت برنامه کاربردی تحت وب می شود.
 
 
 

مطالعه بیشتر
ماورا

ماورا یک محصول SIEM است که اطلاعات مربوط به رویدادهای امنیتی تجهیزات و نرم‌افزارهای کاربردی موجود در شبکه را جمع‌آوری کرده و با استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند به بررسی و شناسایی ریسک‌هایی که حملات متعدد و پیچیده به همراه دارند، می‌پردازد.

مطالعه بیشتر
کندو

سامانه‌ای با سنسورهای توزیع شده و قابلیت مدیریت متمرکز، که در قالب تجهیز سخت افزاری پیاده سازی شده است. سامانه‌ی هانی پات به صورت منفعل در شبکه قرار گرفته و سرویس‌های شبیه‌سازی شده را به منظور کشف حمله و بدافزار، در معرض تعامل با نفوذگر قرار می‌دهد.

مطالعه بیشتر
هانی‌پات صنعتی

یکی از راهکارهای تکمیلی برای کشف حمله در شبکه‌های کنترل صنعتی، استفاده از هانی‌پات است. با استفاده از این سیستم امنیتی می‌توان فعالیت بدافزار یا نفوذگر را در شبکه کنترل صنعتی شناسایی و پیگیری کرد.
 

مطالعه بیشتر