خدمات شبکه و مرکز داده

با توجه به گسترش شبکه‌های کامپیوتری و همچنین افزایش نیاز به ایجاد مراکز داده در سازمان‌ها، شرکت صبا سیستم صدرا با بهره‌گیری از نیروهای مختصص و مجرب در این زمینه، آماده ارائه خدمات زیر به سازمان‌ها و موسسات می‌باشد:
• مشاوره، طراحی، نصب، اجرا و نظارت بر پروژ‌ه‌های مرکز داده
• مشاوره، طراحی، نصب، اجرا و نظارت بر پروژه‌های شبکه و امنیت شبکه
• مشاوره، طراحی، نصب، اجرا و نظارت بر پروژ‌های ارائه‌دهنده سرویحس‌های مبتنی بر IP
خدمات شرکت صبا سیستم صدرا در واحد مرکز داده و شبکه، شامل موارد زیر است:

مشاوره

طراحی

نصب

نظارت

مشاوره

طراحی

نصب

نظارت

مشاوره

طراحی

نصب

نظارت

پاسخ دهی به سوالات

برای دریافت پاسخ‌های خود در رابطه با فعالیت‌های شرکت صبا سیستم صدرا با ما تماس بگیرید.

در جریان جزئیات بیشتر خدمات قرار گیرید.